Lỗi
  • Lỗi khi tải dữ liệu feed.
Kế hoạch kiểm tra HKII In
Thứ năm, 19 Tháng 4 2012 08:53

   ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số : 275 /GDĐT-TH                                     Quận 11, ngày 16 tháng 4 năm 2012

 

Về hướng dẫn kiểm tra định kì cuối năm học 2011-2012
cấp Tiểu học

 

 

 

 

  

                                   

                    Kính gửi:    Hiệu trưởng các trường tiểu học, trung học cơ sở.

Căn cứ bộ Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học được ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học;

          Căn cứ công văn số 809/GDĐT-TH ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn kiểm tra định kì cuối năm học 2011 – 2012 cấp Tiểu học;

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn kiểm tra định kì cuối năm học 2011 – 2012
như sau :

I/- Yêu cầu KTĐK cuối năm học:

1. Kiểm tra định kì cuối năm học nhằm đánh giá chất lượng dạy học sau khi kết thúc chương trình của từng lớp học, cấp học. Kết quả kiềm tra định kì cuối năm là căn cứ
để xét lên lớp, xét hoàn thành chương trình tiểu học, đánh giá công tác quản lý, chỉ đạo dạy học của nhà trường. Tổ chức kiểm tra định kì cuối năm cũng đồng thời là hoạt động bàn giao, nghiệm thu chất lượng dạy học giữa các khối lớp trong trường tiểu học
và giữa trường tiểu học với trường trung học cơ sở.

2. Nội dung kiểm tra đảm bảo các nguyên tắc:

- Căn cứ vào chuẩn kiến thức kĩ năng của Chương trình Giáo dục phổ thông
(cấp Tiểu học) ban hành kèm theo Quyết định số 16/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và yêu cầu giảm tải theo đúng phân phối chương trình.

- Coi trọng sự tiến bộ của học sinh trong học tập và rèn luyện.

- Đảm bảo tính phân hóa từng đối tượng.

- Không gây áp lực trong lần kiểm tra (cho nhiều bài mẫu, làm quá nhiều bài tập, học thuộc lòng bài tủ,…).

3. Trường Tiểu học cần tổ chức thật nghiêm túc, chu đáo, công bằng và khách quan. Tuyệt đối không được nhắc bài, giải bài trong khi  coi và tùy tiện nâng điểm, hạ điểm khi chấm bài làm của học sinh.

 4. Trường Tiểu học có kế hoạch ôn tập cho học sinh và có kế hoạch riêng phụ đạo
học sinh yếu kém. Thông báo lịch kiểm tra đến cha mẹ học sinh và yêu cầu xét vào lớp 6
để cha mẹ học sinh cùng nhà trường chăm lo sức khỏe và nhắc nhở học sinh học tập thật tốt. Tuyệt đối không chạy theo thành tích để đối phó, gây áp lực tạo không khí
căng thẳng, nặng nề cho giáo viên, học sinh và gia đình các em.

 

II/- Tổ chức thực hiện KTĐK và bàn giao chất lượng dạy học.

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ thành lập Ban Chỉ đạo Kiểm tra, Ban Thanh tra KTĐK thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo qui định.

 2. Bàn giao chất lượng học tập của học sinh lớp dưới lên lớp trên để đảm bảo
chất lượng dạy học và nâng cao trách nhiệm của giáo viên, Phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường tiểu học bàn giao chất lượng học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học với các trường trung học cơ sở. Trường tiểu học tổ chức cho giáo viên bàn giao chất lượng học sinh lớp dưới lên lớp trên.

a. Khối lớp 1, 2, 3, 4.

Hiệu trưởng trường tiểu học thành lập Hội đồng KTĐK cuối năm, đồng thời
là Hội đồng đánh giá, nghiệm thu chất lượng dạy học của trường.

Hiệu trưởng phân công giáo viên khối lớp trên kết hợp với giáo viên chủ nhiệm
thực hiện nghiệm thu chất lượng dạy học bằng nhiều hình thức như :

-   Cử giáo viên nghiệm thu và chấm bài kiểm tra từ 10% trở lên (theo tính chất
và đặc điểm từng trường).

-   Giáo viên lớp trên không tham gia chấm trực tiếp bài làm học sinh mà chỉ chấm
thẩm định kết quả. Nếu có sai lệch điểm thì báo cáo hiệu trưởng quyết định. Trường hợp một lớp có nhiều bài sai lệch thì hiệu trưởng phải xem xét lại toàn bộ kết quả chấm
của GVCN

b. Khối 5.

b.1 Phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập Hội đồng kiểm tra định kì cuối năm học học sinh lớp 5 với thành phần:

- Chủ tịch Hội đồng là Hiệu trưởng Trường Tiểu học.

- Phó Chủ tịch Hội đồng phụ trách chuyên môn là Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học.

- Phó chủ tịch Giám sát là 1 đại diện của trường THCS do Hiệu trưởng ủy nhiệm.

- Giáo viên làm công tác giám thị là giáo viên của trường (trừ giáo viên lớp 5,4 và những giáo viên có con em học lớp 5 tại quận).

3.2 Phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu
chất lượng học sinh lớp 5 ( đồng thời là Hội đồng chấm ) với thành phần :

* Chủ tịch Hội đồng là Hiệu trưởng Trường Tiểu học.

Phó Chủ tịch Hội đồng phụ trách chuyên môn là Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học.

*  Phó Chủ tịch Hội đồng phụ trách giám sát là Phó Hiệu trưởng Trường THCS (hoặc 1 đại diện của trường THCS do Hiệu trưởng ủy nhiệm), các ủy viên là giáo viên Ngữ văn, Toán trường THCS. Giáo viên lớp 5 tại trường làm công tác giám khảo.

a. Tổ chức chấm bài KTĐK :

Thành viên Hội đồng là giáo viên Ngữ văn và Toán THCS chỉ chấm thẩm định
theo xác suất từ 10% trở lên. Nếu điểm chấm thẩm định có sai lệch với giám khảo lớp 5
thì báo cáo Chủ tịch Hội đồng quyết định.

- Trường hợp có nhiều bài sai lệch thì báo cáo cho Hội đồng để xem xét toàn bộ bài làm học sinh.

- Nhà trường và giáo viên làm giám khảo với Hội đồng phải cộng đồng trách nhiệm về tính khách quan, công bằng và chính xác của kì kiểm tra.

b. Các thành phần Hội đồng coi- chấm kiểm tra yêu cầu không có con em đang học lớp 5 tại quận. Hạn chót gửi danh sách thành phần hội đồng coi –chấm kiểm tra về PGD-ĐT ngày 21 /4/2012 qua đường mail Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. . ( sẽ có mẫu hướng dẫn)  

3.3  Học sinh được xếp phòng kiểm tra theo mẫu tự ABC… và không quá 30
học sinh/phòng. Vị trí chỗ ngồi của học sinh buổi kiểm tra môn thứ 2 được thay đổi chỗ.

3.4  Đối với học sinh lang thang cơ nhỡ, lớp học linh hoạt KTĐK chung đề và thực hiện theo Điều 10, mục 2 của Thông tư 32/2009/TT – BGDĐT.

 

III/- Đề và nội dung kiểm tra môn Tiếng Việt và môn Toán:

           1. Đề kiểm tra :

-  Các khối lớp 2, 3, 4 Tiếng Việt-Toán và Khoa - Sử - Địa lớp 4&5 các trường tiểu học ra đề, sao in, tự chịu trách nhiệm.

-  Khối lớp 1, 5 : Đề kiểm tra do Phòng Giáo dục và Đào tạo ra đề, sao in, niêm phong và gửi đến các trường tiểu học (theo lịch quy định).

-  Tất cả đều có biên bản giao nhận.

* Lưu ý: Khâu in ấn đề kiểm tra phải đảm bảo tính bảo mật (nếu in hoặc photo bên ngoài phải có hợp đồng về trách nhiệm bảo mật).

   2. Nội dung và cấu trúc đề kiểm tra:

   - Thực hiện như các năm học vừa qua (phụ lục đính kèm).

 

IV. Thời gian kiểm tra các môn do PGD-ĐT ra đề:

- Sáng thứ Ba, ngày 08/5/2012   :   Kiểm tra môn Tiếng Việt lớp 5.

- Sáng thứ Tư, ngày 09/5/2012   :   Kiểm tra môn Toán lớp 5.

- Kiểm tra lại lần 1 lớp 5 ngày 22/5/2012 (Tiếng Việt), ngày 23/5/2012 (Toán). PGD-ĐT ra đề.

- Kiểm tra lại lần 2 và lần 3 lớp 5 giữa tháng 6 và giữa tháng 7/2012. Trường ra đề.

- Thứ Năm, ngày 10/5/2012 Buổi sáng : Kiểm tra môn Tiếng Việt các khối lớp: 1.

- Thứ Sáu, ngày 11/5/2012 Buổi sáng :   Kiểm tra môn Toán các khối lớp: 1.

- Thứ Ba, ngày 15/5/2012          :   Kiểm tra Tiếng Anh 5 khối lớp.

- Tiếng Anh tăng cường khối 5 (đề của PGD-ĐT) ngày 15/5/2012 (sau khi kiểm tra xong Tiếng Việt.

 

* Đối với các môn còn lại : Tiếng Việt và Toán 2,3&4, Khoa học, Lịch sử - Địa lí lớp 4, 5 lịch kiểm tra do trường sắp xếp đảm bảo nguyên tắc học sinh được ôn tập đầy đủ trước khi kiểm tra (theo phân phối chương trình).

*Tiếng Anh tăng cường và tự chọn khối 1,2,3,4 &5 (tự chọn) trường ra đề và sắp xếp sau khi kiểm tra Tiếng Việt.

Các trường báo cáo lịch kiểm tra về PGD-ĐT qua mail chậm nhất ngày 16/4/2012.

 

* Lịch chấm bài môn Tiếng Việt 5, Toán 5:

+ Chiều thứ Tư, 09/5/2012         : Triển khai đáp án, biểu điểm.

+ Thứ Năm, thứ Sáu, 10, 11/5/2012 : Chấm bài Tiếng Việt 5, Toán 5.

 

V. Một số điểm cần lưu ý thực tiện Thông tư 32/2009/TT-BGDĐT.

1. Kiểm tra định kì và kiểm tra định kì cuối năm cần phải bám sát Thông tư 32, chuẩn kiến thức kĩ năng (QĐ 16), yêu cầu giảm tải theo đúng phân phối chương trình.và văn bản số 809/GDĐT – TH ngày 06/4/2012 của Sở GD&ĐT TPHCM.

2.  Các môn đánh giá bằng điểm số kết hợp với nhận xét (theo điều 7 – Thông tư 32)

a. Không cho điểm 0 và điểm thập phân ở các bài kiểm tra.

b. Khi giáo viên cho điểm để đánh giá bài làm học sinh kết hợp với nhận xét cụ thể.

c. Môn Tiếng Việt có 2 bài kiểm tra, bài đọc và bài viết không cho điểm 0 và điểm thập phân (theo Điều 7, mục 2). Điểm KTĐK là trung bình cộng của 2 bài (làm tròn 0.5 thành 1)

3. Giáo viên chủ nhiệm có thể ghi bằng chữ hoặc dùng con dấu khắc chữ LÊN LỚP, HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC vào học bạ.

4. Việc kiểm tra bổ sung lần 2 cho học sinh lớp 5 được tiến hành sau 1 tuần
khi công bố kết quả kiểm tra định kì. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện chung cho các trường Tiểu học.

5. Việc lập phiếu điểm để xét vào lớp 6 hai môn Tiếng Việt và Toán cho học sinh lớp 5 thực hiện theo Thông tư 32/2009/TT-BGDĐT. (những học sinh có nhu cầu chuyển quận mới cấp).

6. Hiệu trưởng phân công tiếp nhận các đơn khiếu nại về coi, chấm và điểm số
bài làm của học sinh và trao đổi, giải quyêt thỏa đáng các thắc mắc của cha mẹ học sinh.

 

VI. Một số lưu ý khác:

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường sẽ thực hiện việc bảo mật đề theo qui định (Lập biên bản giao đề,  nhận đề, mở đề). Việc sao in , đóng gói cần thực hiện sổ nhật ký để ghi chép công việc tiến hành từng ngày và trách nhiệm từng người. BGH trường nhận đề kiểm tra của Phòng Giáo dục cũng bảo quản, niêm phong cẩn thận đối với khối lớp 1.

2. Khối lớp 5: Phòng Giáo dục và Đào tạo giao đề từng môn vào mỗi buổi sáng lúc 6giờ 30 phút tạị PGD-ĐT ( Chủ tịch và Phó chủ tịch đến nhận ).

  

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường triển khai đầy đủ
văn bản này đến tất cả học sinh và cha mẹ học sinh trường Tiểu học (kể cả các trường ngoài công lập, Trường phổ thông nhiều cấp học), Hiệu trưởng hướng dẫn cho hội đồng sư phạm nắm vững yêu cầu, nhiệm vụ để thực hiện nghiêm túc KTĐK cuối năm học 2011 – 2012./.

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                       TRƯỞNG PHÒNG            

- Như trên.                                                                                              (Đã ký)

- Lưu (VP,TiH)

 

 Lê Nguyên Vịnh

 

 

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 20 Tháng 4 2012 07:18